O nás

Knihovna je umístěna v nových prostorách v přízemí Obecního úřadu v Pražmě.

mapa

Obecní knihovna v Pražmě má cca 5000 knih – naučnou a krásnou literaturu pro mládež i dospělé a dva tituly periodik. Přístup do knihovny je bezbariérový. Spolupracujeme s Městskou knihovnou Frýdek-Místek. Jejím regionálním oddělením jsou naší knihovně zapůjčovány výměnné soubory regionálního fondu. Jedná se přibližně o 600 knih, které jsou každoročně obměňovány. Knihy výměnných souborů a služby, které Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. zajišťuje v rámci výkonu RF jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.

Výsledek obrázku pro moravskoslezský kraj logo