Ceník

Ceník služeb a sankcí

1. Paušální administrativní poplatek za kalendářní rok:

                      dospělí ………………………… 60 Kč

                      mládež do 15let ……………… 30 Kč

 

2. Obalování knih:

do rozměru A4 ……………… 5 Kč

větší než A4 ……………….. 10 Kč